Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Go down

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Robert Utko on Pią 6 Cze 2008 - 13:58

Prezydent Miasta Legionowo ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

1. Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych na łączną kwotę 17000 zł, w tym:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród legionowskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie piłka siatkowa poprzez prowadzenie zajęć; organizowanie masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze; wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym - 2000 zł;
2) wspieranie rozwoju sportu legionowskich dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna - 4000 zł;
3) wspieranie rozwoju sportu legionowskich dzieci i młodzieży w dziedzinie taekwon- do - 4000 zł;
4) wspieranie rozwoju sportu legionowskich dzieci i młodzieży w dziedzinie karate - 2000 zł;
5) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna poprzez organizację amatorskich rozgrywek piłkarskich - 5000 zł
2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
3. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja ww. zadań publicznych w obiektach spełniających warunki określone odrębnymi przepisami dla realizacji tego typu zadań, w szczególności zasady BHP i wymogi sanitarne.
4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r.
5. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Formularze ofert można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Legionowo oraz w informacjach Wydziału Edukacji i Sportu na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl
6. Zasady przygotowania oferty określa §13 ust. 1, 4 i 5 Rocznego programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XIV/158/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. (ze zm.).
7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście do 7 lipca 2008 r. do godz. 10.00, na adres:
Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania oraz adnotację "nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej".
Oferty nadesłane w inny sposób lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
8. Otwarcie ofert odbędzie się 7 lipca 2008 r. o godz. 12.00.
9. Kryteria wyboru ofert określają §14 Rocznego programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XIV/158/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. (ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
10. Koszty administracyjno - księgowe i obsługi związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5% wnioskowanej kwoty dotacji.
11. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
12. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż jednego zadania, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
13. Kwoty przeznaczone na dotacje w danym obszarze mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż 1 oferty.
14. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu objęte konkursem Gmina Legionowo przeznaczyła:
- w 2007 r. - 4000 zł
- w 2008 r. - 4000 zł
Prezydent Miasta
Roman Smogorzewski


Ostatnio zmieniony przez Robert Utko dnia Wto 19 Sty 2010 - 13:18, w całości zmieniany 1 raz
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Robert Utko on Wto 8 Lip 2008 - 10:36

W dniu 4 lipca została złożona oferta Stowarzyszenia na realizację zadania:
5) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna poprzez organizację amatorskich rozgrywek piłkarskich - 5000 zł
wraz wnioskiem o dofinansowanie stowarzyszenia kwotą 5.000 zł.
Oferty powinny być rozpatrzone w terminie do 15 lipca.
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Robert Utko on Pon 14 Lip 2008 - 7:56

Legionowo, 11 lipca 2008 r.
OGŁOSZENIE
wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r.Na podstawie §11 ust. 3 oraz §14 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XIV/158/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. (ze zm.) ogłasza się, że do konkursu zostały zgłoszone oferty przez:
1.Legionowski Klub Sportów Walki „TAJFUN" na „Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki: Taekwon - do",
2.Stowarzyszenie „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie" na „Wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka nożna poprzez organizację amatorskich rozgrywek piłkarskich",
3.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piaski" Legionowo na „Wspieranie sportu legionowskich dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka ręczna",
4.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piaski" Legionowo na „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród legionowskich dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie piłka siatkowa poprzez prowadzenie zajęć: organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze; wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgimnazjalnym"
Oferty nr 1, 3 i 4 nie spełniły wszystkich wymogów określonych w § 13 ust.4, oferty nr 1, 2, 3, 4, nie spełniły wymogu określonego w § 13 ust 5 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XIV/158/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2007 r - „Roczny program współpracy Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.".
Na podstawie § 13 ust. 7 powołanego wyżej załącznika do uchwały wszystkie oferty zostały odrzucone.

§ 13 ust 5 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XIV/158/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2007 r.:
"3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok"

Czyli nie należy nam się, bo za krótko działamy Sad
Robert Utko
Robert Utko
Boca Juniors - I liga

Liczba postów : 1045
Age : 40
Drużyna : Boca Juniors
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://sll6p.prv.pl

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Tyszka on Pon 14 Lip 2008 - 8:26

Wstyd panie Prezydencie !!! Przecież gramy już od kilku lat i powinno się w tym przypadku zrobić wyjątek !!!
Proponuję wybudować jeszcze jedną fontannę !!!!!!!!

Tyszka

Liczba postów : 54
Age : 40
Drużyna : KWAS KOT
Registration date : 11/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Chmiel on Wto 15 Lip 2008 - 18:23

Słuszna uwaga Tyszka. Miasto, mimo wyraźnych i jednoznacznych deklaracji Pana Prezydenta, że Szóstki w 2008 dostaną 10 000 zł, robi uniki i wyszukuje jakieś przepisy (które mnie bynajmniej nie przekonują), aby ze 150 milionowego budżetu nie przeznaczyć na rozgrywki kilkusetosobowej grupy pasjonatów futbolu marnych 5 tysięcy. Skandalem jest już samo rozpisanie konkursu, w którym się przewiduje tak niską kwotę, mimo iż wiadome jest od kilkunastu lat, że Szóstki angażują w uprawianie kultury fizycznej więcej osób, niż jakiekolwiek inne zrzeszenie sportowe w mieście/powiecie.

Bulwersujace jest natomiast, że w tym samym czasie, gdy po raz kolejny obchodzimy się smakiem publiczna kasa jest zwyczajnie marnotrawiona.
Ciekawy jestem ile osób wie ile kosztowała fontanna?
Według doniesień TOiOWO aż 332 tysięce złotych Shocked Ile lat moglibyśmy za to grać, wynajmując zawodowych sędziów raczej nie trudno policzyć.

Ale pal licho fontanne. 25 tysięcy poszło na jakąś żabę. Miałbyć ona umieszczona w fontannie ale sie nie zmiesciła. Co się z nią stanie jeszcze nie wiadomo.

44 tysiące planuje się wydać (lub już wydano) na rzeźbę jakiegoś legionisty. Ma to być niiby symbolem miasta i mieć wymowę narodową... bez komentarza.

Pieniędzy puszczanych z dymem na jakieś fajerwerki na fastynach czy innych tego typu błachostkach już nawet nie podaję, a efekt jest taki że Szóstki muszą się bić o 5 tysięcy i ... walkę tę przegrywają.

Niemniej jednak liczę szczerzę na nowe spojrzenie przy konstruowaniu budżetu miasta na 2009. Niech naszym radnym przyświeca hasło: mniej żab - więcej sportu!
Chmiel
Chmiel

Liczba postów : 122
Age : 35
Drużyna : Lodołamacz
Registration date : 03/06/2008

Zobacz profil autora http://www.lodolamacz.net

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Słoma on Czw 17 Lip 2008 - 5:47

AMEN !!!
Słoma
Słoma

Liczba postów : 72
Drużyna : Farciarze
Registration date : 04/06/2008

Zobacz profil autora

Powrót do góry Go down

Re: Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 07.07.2008

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach